STRONA GŁÓWNA
POŁOŻENIE
GALERIA
SANKTUARIUM
GALERIA PARAFIALNA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PRZYRODA
SZKOŁA
KULTURA
SPORT
KURPIE BIAŁE
OKOLICA
POMOC SĄSIEDZKA
PROMOCJA FIRM
INWESTYCJE
OGŁOSZENIA
CIEKAWE STRONY
AUTORZY
 
Linki ciekwych stron:

PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH

 

Urzędy Marszałkowskie

Instytucje rządowe

Sejm i Senat

Związki i Stowarzyszenia

Urzędy Wojewódzkie

Ministerstwa

 

Prawnicze serwisy tematyczne

 

POLSKI SERWER PRAWA:                            www.prawo.lex.pl

Serwis informacji prawnych w Polsce dla prawników: teksty aktów prawnych (ujednolicone i źródłowe), bazy adresowe sądów i prokuratur, informacje o ponad 150 czasopismach prawniczych ze spisami treści i wybranymi artykułami; dostęp do informacji o konferencjach, szkoleniach i seminariach dla prawników (ok. 100 imprez miesięcznie) oraz do darmowych kont poczty elektronicznej.

Serwis informacji prawnej

bullet punktor

Dziennik Ustaw 1995-2005

bullet punktor

Monitor Polski 1995-2005

bullet punktor

konstytucja i kodeksy

bullet punktor

ustawy podatkowe

bullet punktor

orzecznictwo

bullet punktor

czasopisma

bullet punktor

wskaźniki

bullet punktor

zmiany w prawie

bullet punktor

arbitraż

bullet punktor

użyteczne informacje

Korporacje i stowarzyszenia

bullet punktor

sędziowie

bullet punktor

adwokaci

bullet punktor

radcowie prawni

bullet punktor

notariusze

bullet punktor

prokuratorzy

bullet punktor

komornicy

bullet punktor

doradcy podatkowi

bullet punktor

rzecznicy patentowi

bullet punktor

tłumacze

bullet punktor

stowarzyszenia i fundacje

bullet punktor

ochrona praw autorskich

Bazy adresowe

bullet punktor

sądy

bullet punktor

prokuratury

bullet punktor

adwokaci

bullet punktor

radcy prawni

bullet punktor

notariusze

bullet punktor

komornicy

bullet punktor

rzecznicy patentowi

bullet punktor

rewidenci

bullet punktor

doradcy podatkowi

bullet punktor

aplikanci

bullet punktor

inne zawody

SERWER STUDENTÓW PRAWA:               www.student.lex.pl

Internetowy serwis dla studentów prawa obejmuje m.in. informacje o uczelniach, listę studenckich opracowań oraz zestawów pytań egzaminacyjnych z poszczególnych uczelni; wybrane akty prawne. Daje możliwość założenia darmowych kont poczty elektronicznej.

SERWIS INTERNETOWY KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ

www.krn.org.pl

Serwis samorządu notarialnego w Polsce przygotowywany jest w oparciu o materiały przygotowywane na bieżąco przez PWP i Biuro KRN. Serwis składa się z części ogólnodostępnej prezentującej działania polskiego notariatu oraz ze strefy wewnątrz-korporacyjnej dostępnej dla członków samorządu notarialnego.

INTERNETOWY SERWIS PRAWNICZY:        www.abc.com.pl

 

        URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.umwd.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.kuj-pom.mw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

www.lubelskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

www.lubuskie.pl, www.sejmik.gorzow.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

www.malopolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

www.umwo.opole.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

www.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

www.sejmik.bialystok.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

www.silesia-region.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

www.sejmik.kielce.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego

www.wm.mw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

www.wielkopolska.mw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

www.westpomeranian.com.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

www.woj-pomorskie.pl

INSTYTUCJE RZĄDOWE

Agencja Rynku Rolnego

www.arr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl

Agencja Techniki i Technologii

www.att.gov.pl

Główny Urzad Statystyczny

www.stat.gov.pl

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

www.krrit.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego

www.udt.gov.pl

Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

www.umirm.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych

www.uzp.gov.pl

Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej

www.ukie.gov.pl/cona/index.htm

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

www.unfe.gov.pl

Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

www.giodo.gov.pl

SEJM I SENAT

Sejm

www.sejm.gov.pl

Senat

www.senat.gov.pl

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

www.srgg.org.pl

Związek Gmin i Powiatów Nadbużańskich

www.bug.pl

Polski Samorząd Terytorialny

www.selfgov.gov.pl

Śląski Związek Gmin i Powiatów

www.zggspm.org.pl

Związek Gmin Wiejskich RP

www.zgwrp.org.pl

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich

www.psgw.logonet.pl

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie

www.psg-drohiczyn.pl

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Mazowiecki

www.mazowsze.uw.gov.pl

Dolnośląski

www.uwoj.wroc.pl

Kujawsko-Pomorski

www.uwoj.bydgoszcz.pl

Lubelski

www.uw.lublin.pl

Lubuski

www.uwoj.gorzow.pl, www.wojewodalubuski.pl

Łódzki

www.uw.lodz.pl

Małopolski

www.uwoj.krakow.pl

Opolski

www.opole.uw.gov.pl

Podkarpacki

www.uw.rzeszow.pl

Pomorski

www.uw.gda.pl

Podlaski

www.bialystok.uw.gov.pl

Śląski

www.katowice.uw.gov.pl

Świętokrzyski

www.kielce.uw.gov.pl

Warmińsko-Mazurski

www.uw.olsztyn.pl

Wielkopolski

www.poznan.uw.gov.pl

Zachodniopomorski

www.szczecin.uw.gov.pl

MINISTERSTWA

Ministerstwo Gospodarki

www.mg.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia RP

www.mzios.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.msz.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.waw.pl

Ministerstwo Finansów

www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.mkis.gov.pl

Ministerstwo Łączności

www.ml.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej

www.wp.mil.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa

www.mst.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

www.mtigm.gov.pl

Komitet Badań Naukowych

www.kbn.gov.pl

Komitet Integracji Europejskiej

www.ukie.gov.pl

Przedruk informacji ze strony http://www.zabiawola.pl/adresy_www.htm

 

Jeżeli mają państwo jakiekolwiek propozycje do strony proszę o kontakt.