STRONA GŁÓWNA
UDRZYN
NAGOSZEWO
WIŚNIEWO
BROK
DŁUGOSIODŁO
BRAŃSZCZYK
PRZYJMY
DYBKI
NAGOSZEWKA
PORĘBA
AKTUALNOŚCI
SPORT
KURPIE BIAŁE
PROMOCJA FIRM
INWESTYCJE
OGŁOSZENIA
NASI ARTYŚCI
AUTORZY
 
NAGOSZEWKA

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża  Jana Pawła II

w Nagoszewce.

>>Link do strony<<

 

Kościół filialny p.w. N.M.P Częstochowskiej w Nagoszewce

 

 

 

 

Niemiecka mapa z 1935 r. na której widać Nagoszewka.

Mapa była niemiecką kopią polskiej mapy wojskowej, opracowaną wiadomo w jakich celach

 

============================================================================

 

Trasa szybkiego ruchu.

 

Droga ekspresowa inaczej droga szybkiego ruchu, to droga przeznaczona do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nieobsługująca przyległego terenu, charakteryzująca się między innymi tym, że może mieć dwie nie mniej niż dwupasmowe, jednokierunkowe, trwale rozdzielone pasem dzielącym jezdnie lub jedną jezdnię dwukierunkową, jest wyposażona w MOPy (miejsce obsługi podróżnych – wydzielony w pasie drogowym teren wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz urządzenia dla zaspokajania potrzeb

podróżnych) przeznaczone wyłącznie dla jej użytkowników, wjazdy i wyjazdy są możliwe tylko na węzłach lub skrzyżowaniach. Wstępny plan przebiegu drogi ekspresowej przewiduje na terenie naszej gminy cztery węzły typu karo w miejscowościach: Dybki, Nagoszewo, Podborze i Prosienica. Węzły charakteryzują się tym, że występują w nich wielopoziomowe połączenia lub przecięcia dróg zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Węzeł typu karo należy do grupy częściowo bezkolizyjnych i może występować w kilku różnych odmianach. Najczęściej spotykane rozwiązanie to kolizyjne rondo na drodze niższej kategorii, tj. drodze gminnej lub powiatowej). Węzeł umożliwia wygodne włączenie się do ruchu i zjazd z drogi bez kolizyjnej, w tym przypadku jest to droga ekspresowa ("biegnąca" górą), na drogę kolizyjną, czyli np. drogę gminną „przebiegającą" dołem). W przyjętych przez GDDKiA wstępnych planach przewiduje się drogę ekspresową dwujezdniową, dwupasmową. Zjazdy z drogi ekspresowej poprowadzone mają być wzdłuż jezdni drogi ekspresowej, aby zająć jak najmniej powierzchni gruntów. W każdej miejscowości będą przystanki autobusowe po obu stronach drogi szybkiego ruchu. Planowane jest wydzielenie na terenie naszej gminy dwóch miejsc obsługi podróżnych, z proponowaną lokalizacją między Prosienicą a Podborzem oraz między Miastem Ostrów Mazowiecka a Nagoszewem. Istniejące stacje paliw prawdopodobnie ulegną likwidacji, ale jest to sprawa dyskusyjna i na dzień dzisiejszy nie podjęto ostatecznej decyzji. Projektanci nie zapomnieli również o lokalnej faunie, dlatego też przewidziane są trzy rodzaje przejść dla zwierząt, tj. małe, średnie i duże odpowiednio dla każdego rodzaju zwierzyny. Nie wiadomo, jaką przybiorą formę czy będą to sztuczne półki pod drogą, tunele czy też wielkowymiarowe przepusty, ale na pewno przyczynią się do zmniejszenia kolizji zwierzyny z ruchem drogowym. W związku z tym, że projekt, który omówiliśmy wyżej ulega licznym zmianom, prosimy Was, drodzy Czytelnicy o uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na szczegóły dotyczące tej inwestycji. Zobowiązujemy się do informowania Was o szczegółach dotyczących rozbudowy drogi krajowej nr 8 w kolejnych wydaniach Biuletynu w miarę posiadanych przez nas informacji, co do których będziemy mieli stuprocentową pewność.

Pobrane z biuletynu Gminy Ostrów Mazowiecka

 DANE SOŁECTWA:
 Nagoszewka
 

Miejscowości: Nagoszewka I, Nagoszewka II. Liczba miezkańców: Nagoszewka I 235, Nagoszewka II 326

 
 STANOWISKA:
 Badurek Tomasz
 Sołtys

 
 Kubat Grzegorz
 członek Rady Sołeckiej

 
 Fidura Teresa
 członek Rady Sołeckiej

 
 Figat Agnieszka
 członek Rady Sołeckiej

 
 Fidura Zdzisław
 członek Rady Sołeckiej

 

 

 

 

Jeżeli mają państwo jakiekolwiek propozycje do strony proszę o kontakt.